SGK Peşin Ödeme İndirimi

SGK Peşin Ödeme İndirimi

Kamuya olan borçlar için uygulanan yapılandırma sayesinde binlerce kişi başvuru yaparak bu imkandan faydalanmak istemiştir. Sosyal güvenlik kurumu, işe giriş ve işyeri bildirgesi gibi bildirge ve bilgileri zamanında kuruma vermeyenlere ilişkin idari para cezaları uyguluyor. Çıkarılan yasayla bu cezalar içinde önemli bir ödeme kolaylığı sağlanmış oldu. Erken ödeme indiriminde süre sınırlaması bulunuyor.

Erken ödeme indirimi sadece 360 günlük ödeme süresi için geçerli. Yani erken ödeme indiriminden yararlanacak sigortalılar bu süre içinde faydalanacaklar ve süreyi aştıkları taktirde erken ödeme indirimi uygulanmayacak. Bu durumda isteğe bağlı sigortalı olan biri 360 günlük süreyi peşin ödeyebilecek. Peşin olarak erken ödemesi halinde erken ödenen prim her ay için %4 indirim uygulanacak. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor. İndirim hesaplanırken aylık yüzde oranına göre günlük indirim hesaplaması da yapılabilecek. Günlük indirim hesaplamasında sayılı kanun gereği bir ay otuz gün olarak kabul edildiğinden yüzde 4 ün bir günlük indirim bedeli 30 gün üzerinden hesaplanacak. Ancak erken ödeme yapıldı diye erken ödenen günler sigortalın hesabına hizmet günü olarak yazılmayacak. Örneğin ayın parasını erken ödemesi sadece indirimden yararlanmasını sağlayacak, erken ödenen ayın hizmet süresi geldikçe hizmet dökümüne işlenecek.

Bugüne kadar çıkarılan yasalarda ilk defa bu oranda erken ve peşin ödemelerde indirim uygulanıyor. Bu sayede hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinden de ayrıca %50 indirim yapılacak. Bu bakımdan kamuya ait borçlarını 6736 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyen vatandaşlarımızın peşin ödeme yolunu tercih etmeli daha faydalı olacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir